Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Stypendia

 Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,   zapomogi i stypendium Rektora na rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy, będzie można składać w następujących terminach:

- do 30 września br. dla studentów II roku i wyżej

- do 10 października br .dla studentów przyjętych na I rok

Dokumenty można składać osobiście w dziekanacie lub przesłać listem za pośrednictwem poczty.

Przewodnicząca Komisji stypendialnej: irena.blaszczyk27@gmail.co

Do każdego wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 7


Lista rankingowa średnich 2020/2021

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - lista


 

 

 

 

 

 

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości