Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Stypendia

Lista studentów, którym przyznano stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2023/2024 semestr zimowy.


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,   zapomogi i stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024 semestr zimowy, będzie można składać w następujących terminach:

- do 30 września br. dla studentów II roku i wyżej
- do 10 października br .dla studentów przyjętych na I rok

Dokumenty można składać osobiście w dziekanacie lub przesłać listem za pośrednictwem poczty.

Przewodnicząca Komisji stypendialnej: irena.blaszczyk27@gmail.com
- dotyczy tylko wniosków o stypendium socjalne, specjane i zapomóg

Do każdego wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 7


Lista rankingowa średnich 2023/2024

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - lista


O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…