Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Stypendia

Stypendia socjalne, których kompletne wnioski zostały złożone do 20 listopada br. zostaną wypłacone w miesiącu grudniu br. (łącznie za październik, listopad i grudzień 2020r.)

Stypendia Rektora zostaną również wypłacone w tym samym terminie.

1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy, będzie można składać w następujących terminach:

- do 15 października dla studentów II roku i wyżej

- do 31 października dla studentów przyjętych na I rok

Dokumenty można składać osobiście w dziekanacie, przesłać listem za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: irena.blaszczyk27@gmail.com

2. Dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów

- do 31 października

Dokumenty można składać osobiście w dziekanacie, przesłać listem za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: upolszakiewicz@wszechnicapolska.edu.pl

Do każdego wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 7


Lista rankingowa średnich 2020/2021

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - lista


O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
BEZPŁATNE KURSY z matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego…
BEZPŁATNY WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO!!! Wszechnica Polska Szkoła…