Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

INFORMACJE DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO SEMESTRU 

Przed obroną należy złożyć komplet następujących dokumentów:
- praca dyplomowa – 2 egzemplarze
- praca na płycie CD (format pdf  niezawierający skanów)
 - uzupełniona karta obiegowa i jej załączniki
 - zdjęcie wymiary 4,5 x 6,5 cm w formie elektronicznej (170 pikseli x 246 pikseli)

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, składają podanie do Dyrektora Instytutu (za pośrednictwem Dziekanatu) dodatkowo wnoszą opłatę w wysokości 20 zł za każdy język.

Kwestura rozlicza obiegówkę wyłącznie na podstawie poświadczenia (stempla) z Dziekanatu i zaksięgowanych wpłat.

Terminy egzaminów licencjackich/magisterskich zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w zakładce „Seminaria dyplomowe i obrony”.

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…