Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Plan Pracy Koła Naukowego Paedagogica Studentów Pedagogiki na rok akademicki 2020/2021 prowadzony przez dr D. Al-Khamisy

Forma pracy Studentów Koła Naukowego:

W roku akademickim 2020/2021 praca Studentów Koła Naukowego Paedagogica zaplanowania jest w trybie zdalnym i prowadzona przez aplikację Cisco Webex.

Spotkania Studentów Koła odbywają się w ostatnie środy miesiąca bądź częściej z wykorzystaniem platformy Cisco Webex.

Plan pracy Studentów Koła Naukowego:

1.     Zaplanowanie, przygotowanie i organizacja wydarzenia związanego z rozpoczęciem działalności Koła Naukowego Paedagogica Studentów Pedagogiki - styczeń/luty 2021.

2.     Opracowanie materiału do galerii zdjęć prezentujących rozwój działalności Koła Naukowego, jego planów oraz podejmowane inicjatywy na rzecz dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców i opiekunów.

3.     Opracowanie i przeprowadzenie wywiadów i rozmów z dyrektorami, nauczycielami - pedagogami pracującymi w szkołach integracyjnych oraz z uczniami tych szkół, z którymi Koło Naukowe prowadzi bądź planuje współpracę.

4.     Opracowywanie materiału filmowego ilustrującego pracę Koła Naukowego Paedagogica na stronie uczelni.

5.     Konkurs, w ramach którego studenci mogli zaproponować swoje propozycje na logo Koła, które mogłoby być używane przy materiałach promocyjnych i dokumentach organizacji.

6.     Współpraca z innymi uczelniami i kołami naukowymi APS: Koło Terapeutów pedagogicznych z Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach.

7.     Udział w projekcie badawczym “Losy absolwentów Wszechnicy Polskiej” - Opracowanie i przeprowadzenie wywiadów i rozmów z absolwentami Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w latach 2005 - 2020, z obecnymi studentami Koła Naukowego Paedagogica.

8.     Cykliczne spotkania comiesięczne (czwarta środa miesiąca) z naukowcami i praktykami poszerzające kompetencje studentów w obszarze zagadnień pedagogicznych.

9.     Plan spotkań: cykl 3 spotkań z obszaru zagadnień Adopcja dziecka - mity i fakty - 30 maj 2021, 16 czerwiec 2021, 30

czerwiec 2021.

10. Kolejne cykliczne spotkania przeznaczone są na następujące cykle tematyczne:

1.      Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy 24.11.2021

2.      a)  Praca z uczniem z trudnościami w nauce - uwarunkowania i założenia terapeutyczne (XII, 2021 i I-2022);

3.      b)  Zaplanowanie opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wybranym domu dziecka

4.      c)  Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (IV, V 2022);

5.      d)  Sztuka w odosobnieniu - twórcza resocjalizacja (VI 2022).

6.      Tematyka może ulec zmianie z uwagi na dodatkowe zainteresowania studentów.

Zapraszam serdecznie nowych studentów zainteresowanych problematyką psychologiczno-pedagogiczną do udziału w kole naukowym.

 

Opiekun naukowy koła
dr Danuta Al-Khamisy

Uczestnicy Koła Naukowego "PAEDAGOGICA":

Michał Abramczuk
Aneta Mierzyńska
Emilia Suchocka
Karolina Balcer
Barbara Konarzewska
Patrycja Borkowska
Beata Koneczna
Dominika Pazdyka
Dagmara Cegiełka
Agnieszka Dąbrowska
Grażyna Borowska
Ewelina Poterek
Aleksandra Roguska
Sylwia Ftomstow-Sójka
Marlena Kubiak
Paulina Wilgos
Aleksandra Bronowicka
Martyna Lewczuk
Marta Olszak
Małgorzata Laszczkowska
Anna Świeżaczyńska
Agnieszka Brodniewicz
Agata Ampt
Sylwia Sobotka
Olga Szydlik
Monika Olszewska
Justyna Janiszewski
Katarzyna Kosuda
Marta Maliszewska-Biernat
Edyta Wojdyna
Karolina Rychlik
Aleksandra Beszterda
Viktoria Szewczuk

Krystyna Klapata

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…