Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

W dniach  8 - 12 Maja 2023r. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie organizuje Erasmus Blended Intensive Programme: Learning Opportunities to Become Global Professionals.

W wydarzeniu biorą udział studenci oraz wykładowcy Wszechnicy Polskiej, uczelni partnerskich: University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić ( Chorwacja ),  Neapolis University Pafos ( Cypr ), Gea College ( Słowenia ), Universidad de La Frontera ( Chile ).

W trakcie prowadzonych warsztatów i wykładów uczestnicy  mogą zapoznać się z zagadnieniami  dotyczącymi między innymi efektywnego zarządzania biznesem, tworzenia własnej marki, technik wzmacniania motywacji dla przedsiębiorców czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

On May 8 - 12, 2023. Wszechnica Polska Academy of Applied Sciences in Warsaw is organizing the Erasmus Blended Intensive Programme: Learning Opportunities to Become Global Professionals.

The event is attended by students and lecturers of Wszechnica Polska, the partner universities:
University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić (Croatia), Neapolis University Paphos (Cyprus), Gea College (Slovenia),
Universidad de La Frontera (Chile).

During workshops and lectures, participants can learn about issues related to, inter alia, effective business management, creating own brand, techniques to strengthen motivation for entrepreneurs or corporate social responsibility.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Katarzyna Gajewska

e-mail: kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…