Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Studia I stopnia

Jak zostać studentem?

Rekrutację na studia I stopnia Dział Rekrutacji prowadzi praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.                                              Jeśli już wiesz na jakim kierunku chcesz studiować – rozpocznij rekrutację.

KANDYDACI Z POLSKI

1. ETAP - Wypełnij formularz rekrutacyjny online - WYPEŁNIJ 

2. ETAP - Prześlij skany poniższych dokumentów na rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

 • Świadectwa ukończenia liceum lub technikum, świadectwo maturalne,                  świadectwo IB - International Baccalaureate lub EB - European Baccalaureate
 • Podanie rekrutacyjne - do pobrania TUTAJ
 • RODO - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania TUTAJ
 • Umowa dotycząca wybranego kierunku studiów TUTAJ
 • Zdjęcie legitymacyjne - format pliku JPEG, 45x35mm, 492 x 633 pix., max. 5 MB
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej - informacje o opłatach i dane do przelewu znajdziesz TUTAJ

3. ETAP - Przynieś do Działu Rekrutacji poniższe dokumenty

 • Oryginały świadectw ukończenia liceum lub technikum, świadectwo maturalne, świadectwo IB lub EB (do potwierdzenia zgodności z oryginałem)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Dwa egzemplarze umowy - aktualną umowę pobierzesz TUTAJ
 • Wydrukowane zdjęcie legitymacyjne 35x45mm

4. ETAP - Otrzymanie wiadomość z loginem i hasłem do:

5. ETAP - Odbiór legitymacji

Na stronie internetowej Wszechnicy Polskiej, w zakładce „Kandydaci-Aktualności” będą zamieszczane numery legitymacji gotowych do odbioru. 

 

KANDYDACI SPOZA POLSKI

1. ETAP - Wypełnij formularz rekrutacyjny online - WYPEŁNIJ                                                lub przyjdź do Działu Rekrutacji - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1, piętro 8

2. ETAP - Prześlij skany poniższych dokumentów na rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

 • Świadectwo dojrzałości (dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych) wraz z tłumaczeniem na język polski oraz Apostille lub legalizacją
 • Podanie rekrutacyjne - do pobrania TUTAJ
 • RODO - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania TUTAJ
 • Umowa dotycząca wybranego kierunku studiów
 • Zdjęcie legitymacyjne format pliku JPEG, 45x35mm, 492 x 633 pix., max. 5 MB
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej - informacje o opłatach i dane do przelewu znajdziesz TUTAJ
 • Dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 (nie dotyczy filologii)

3. ETAP - Po przyjeździe do Polski przynieś do Działu Rekrutacji poniższe dokumenty

 • Oryginał świadectwa dojrzałości (dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych) wraz z tłumaczeniem na język polski oraz Apostille lub legalizacją
 • Potwierdzenie uznania wykształcenia średniego wydane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie – napisz na rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl i dowiedz się czy uznanie wykształcenia dla Twojego kraju jest wymagane
 • Oryginał podania rekrutacyjnego
 • Oryginał RODO - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Dwa egzemplarze umowy - aktualną umowę pobierzesz TUTAJ
 • Zaświadczenie od lekarza, o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie studiów
 • Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terenie Polski (do wglądu)
 • Wydrukowane zdjęcie legitymacyjne 35x45mm
 • Paszport i dokument uprawniający do stałego, bądź czasowego pobytu na terenie Polski (do wglądu)

4. ETAP - Otrzymanie wiadomość z loginem i hasłem do:

5. ETAP – Odbiór legitymacji

Na stronie internetowej Wszechnicy Polskiej, w zakładce „Kandydaci-Aktualności” będą zamieszczane numery legitymacji gotowych do odbioru. 

Іноземні громадяни – документи, необхідні при поданні на навчання І ступеня

ИНОСТРАНЦЫ – документы необходимые для поступления на обучение на уровне I степени /бакалавриат/

Kiedy kandydat zostaje studentem?

Najkrócej mówiąc, studentem zostaje każdy, kto po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie przyjęty na wybrany kierunek i otrzyma swój numer albumu, podpisze z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia, rotę ślubowania studenckiego oraz  otrzyma legitymację studencką.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…