Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Zasady rekrutacji
studia podyplomowe

  • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów I lub II stopnia.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.
  • Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik specjalności prowadzący dane studia w porozumieniu z Dziekanem.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszeniowa (podanie) według wzoru
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
  • Kserokopia dowodu wpłaty za I semestr studiów (należy opłacić na 7 dni przed rozpoczęciem studiów)

Dokumenty składamy w Dziale Rekrutacji,
pokój 803A, VIII piętro, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…