Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Kadra naukowo-dydaktyczna

Nasza kadra dydaktyczna to przede wszystkim ludzie z pasją, wybitni specjaliści, którzy chętnie dzielą się wiedzą
i doświadczeniem ze studentami.

Przedstawiamy wybranych przedstawicieli kadry akademickiej Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie:

 • prof. dr hab. Aleksander Tadeusz
 • dr Baron Beata
 • prof. dr hab. Bednarski Henryk
 • mgr Bejgier Waldemar
 • dr Biliński Michał
 • dr Bilski Dobrosław
 • dr Błaszczyk Irena
 • dr Chada Agnieszka
 • dr Charkiewicz Olga
 • dr Ciborska Katarzyna
 • dr Cichosz Jacek
 • prof. Gutierrez Cuadrado Juan
 • dr Cwynar Tobiasz
 • dr hab. Drazdauskiene Maria Ludwika
 • prof. Garriga Escribano Cecilio
 • dr Flis Józef
 • dr Gajewska Katarzyna
 • prof. nzw. dr Gajewski Zdzisław
 • dr Gołębiowski Stefan
 • dr Grabowski-Górniak Przemysław
 • dr Jagiełło Bogusław
 • dr Jakubiak Olga
 • dr Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika
 • dr Jerzewska Jolanta
 • dr Kluba Lesław
 • dr Kocel-Krekora Zofia
 • dr hab. Kojder Andrzej
 • dr Komar-Szymborska Małgorzata
 • dr. hab. Kondracki Tadeusz
 • dr Kozioł Józef
 • mgr Kula Lesław
 • dr Marcinkowski Czesław
 • dr hab. Mąkosza-Bogdan Janina
 • prof. dr hab. Michalak Wojciech
 • prof. dr hab. Michałowska-Gorywoda Krystyna
 • prof. dr hab. Ostrowski Marek
 • dr Pańtak Genowefa
 • dr Pietras Czesław
 • dr Radziejowski Janusz
 • mgr inż. Różański Jarosław
 • dr Rzemieniewska Magdalena
 • dr hab. Sadowy Marta
 • dr Smulczyk Marek
 • dr SłodownikRycaj Ewa
 • dr Stasiorowski Sławomir
 • dr Strzelecka Natalia
 • dr hab. Stuchliński Józef
 • dr Szafran Hieronim
 • dr Szczerski Michał
 • dr hab. Szczęsny Wiesław
 • prof. dr hab. Sztyber Władysław
 • prof.zw.dr hab. Szymborski Janusz
 • prof.dr hab. Szyszkowska Maria
 • dr Takats Gyongyver
 • prof. dr hab. Timofiejuk Igor
 • dr Tyszka Marcin
 • dr hab. Urban Maria
 • prof. dr hab. Warzocha Edward
 • prof.dr hab. Ważniewski Władysław
 • dr Wichrowska Kamila
 • dr Wiśniewski Adam
 • dr Wojas Wanda
 • dr Wolańska-Zasępa Izabela
 • dr Wójcicka Marta
 • dr hab. Wójcik Jerzy Wojciech
 • dr Zahaczewski Wojciech
 • dr Zawierzeniec Maja
 • dr Znajdek Jan

prof. nadzw. dr hab. Marta Sadowy

Prof. Marta Sadowy posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej (blisko 40 lat pracy na SGH). W tym czasie wypromowała ponad 200 magistrów i 6 doktorów. Posiada około 60 recenzowanych publikacji książkowych i artykułów, w tym za udział w jednej z ostatnich książek uzyskała nagrodę Rektora SGH. Posiada również takie odznaczenia, jak: Medal Komisji Edukacji Narodowej i Brązowy Krzyż Zasługi. Ponadto uzyskała kolejno nagrody Rektora za prace: magisterską, doktorską i habilitacyjną. Brała czynny udział w działaniach na rzecz transformacji gospodarki, najpierw jako ekspert Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, następnie jako ekspert w programie Restrukturyzacja i Prywatyzacja Przedsiębiorstw Komunalnych, następnie jako wicedyrektor Departamentu Strategii Gospodarki w Centralnym Urzędzie Planowania oraz dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Skarbu Państwa (lata1996-2004).

Główne zainteresowania naukowe to:

 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym również przedsiębiorstwami komunalnymi,
 • finanse przedsiębiorstw i zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka rozwoju i finansowania infrastruktury technicznej oraz rozwoju miast.

Zajęcia prowadzi na kierunku:
Finanse i Rachunkowość


dr hab. Sergiusz Nikołajczuk

Po odbyciu studiów wyższych na Wydziale Handlu Wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej uzyskał dyplom magistra ekonomii. Pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomii przy Wydziale Handlu Wewnętrznego SGH. Awansował na stanowisko adiunkta po uzyskaniu tytułu doktora nauk ekonomicznych. Po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego w zakresie ekonomii został powołany na stanowisko docenta. W roku 1994 przeniósł się do Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, w której został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH i pracował na nim do 30.09.2011 r.

W SGH wypromował 7-iu doktorów i był recezentem 5-ciu prac doktorskich. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Handlu Wewnętrznego SGH, był Kierownikiem Dziennego Studium Doktoranckiego z Finansów i Bankowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Jest autorem monografii i współautorem ponad 20-tu skryptów, monografii i podręczników oraz autorem ponad 20-tu artykułów recenzowanych. W SGH wykładał przedmioty:

 • Mikroekonoma
 • Makroekonomia
 • Rynki finansowe

Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia finansów, a w szczególności problematyka z zakresu:

 • finanse przedsiębiorstw i rynków finansowych
 • finanse publiczne
 • problemy ekonomii zdrowia.

Od 01.10.2011 r. jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Wypromował ponad stu licencjatów i magistrów.

We Wszechnicy Polskiej wykłada: Podstawy ekonomii, Politykę fiskalną oraz Finanse publiczne i ekonomikę zdrowia oraz prowadzi seminarium licencjackie i magisterskie z zakresu finansów.

Zajęcia prowadzi na kierunku:
Finanse i Rachunkowość


dr hab. Wiesław Szczęsny

dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność finanse i finanse przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGH.. Stopień doktora habilitowanego nadany uchwałą Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2000). Wieloletni pracownik naukowo-badawczy Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych Warszawie, Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP oraz Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2001-2013 Kierownik Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UW. Wypromował trzech doktorów ekonomii oraz ponad 140 magistrów, głównie z zakresu zarządzania finansami i finansów publicznych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych i prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W formie książek i podręczników akademickich ukazały się m. in.: Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa 2001, Finanse i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2007, Finanse; Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2009; Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie (współautor), C.H. Beck 2010; Finanse firmy; Jak zarządzać kapitałem, (współautor i redaktor naukowy), C.H. Beck, Warszawa 2012. Od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, m. in. wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego w kadencji 2001 – 2005, przewodniczący Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego PTE w kadencji 2005 – 2010 a obecnie członek Rady Naukowej PTE przy Zarządzie Krajowym.

Zajęcia prowadzi na kierunku:
Finanse i rachunkowość


dr hab. Tadeusz Kondracki

Profesor Instytutu Historii PAN w Warszawie i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Współpracownik Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie.

Polem aktywności zawodowej jest popularyzacja wiedzy historycznej w mediach elektronicznych, głównie w TVP - współautorstwo kilkuset filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych o tematyce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki militarnej i varsavianistycznej. M.in. współautorstwo cyklicznego „Warszawskiego Magazynu Historycznego" i szeregu innych seriali dokumentalnych na temat udziału Polski i Polaków w II wojnie światowej.

Autor i współautor około 350 publikacji, w tym 19 książek.

Zajęcia prowadzi na kierunku:
Bezpieczeństwo wewnętrzne

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Katedra Filologii Angielskiej we Wszechnicy Polskiej serdecznie…
Katedra Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej serdecznie zaprasza…