Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Władze uczelni

Prezydent Prof. WPANS dr Zdzisław Gajewski

Doktor socjologii, profesor we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami patologii społecznej, uzależnień, adaptacji społecznej i dyfuzji kulturowej. Autor trzech książek i kilkunastu artykułów, współautor kilku prac zbiorowych, a także raportów z badań, między innymi: „Adaptacja ludzi pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego", „Losy zawodowe absolwentów wyższych szkół teatralnych". Kierownik Zakładu Środowisk Twórczych w Instytucie Kultury, wieloletni wykładowca socjologii kultury w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy dziekan, później prorektor i rektor WPSW, a w ostatnich latach Prezydent Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Rektor dr Katarzyna Gajewska


Prorektor ds. Studiów dr Czesław Pietras

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych. Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju gospodarczego, zmiany strukturalne w gospodarce, kapitał ludzki wraz z ekonomiką biznesu. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich z ekonomii, które zostały wyróżnione nagrodami.

Kwestor mgr Anna Sierpińska

Dyrektor Instytutu Administracji i Przedsiębiorczości Dr Krzysztof R. Nowakowski

Nowakowski_2023.jpg

Dr Krzysztof R. Nowakowski ukończył studia w zakresie socjologii w 1995 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał stypendium od International Research & Exchanges Board, amerykańskiej organizacji zajmującej się wspieraniem przemian demokratycznych w grupie krajów Europy Środkowo - Wschodniej. Staż oraz nowe doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas pobytów w Cornell University (School of Industrial and Labor Relations - USA) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia - 1997) i Rutgers University (Human Resource Department, USA - 1999), przyczyniły się do przygotowania dysertacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i obrony pracy doktorskiej w 2002 roku (Uniwersytet Warszawski). Dr Krzysztof Nowakowski jest autorem 4 publikacji książkowych, współautorem wielu publikacji zbiorowych i artykułów naukowych. Uczestniczył w badaniach realizowanych w współpracy z organizacjami zagranicznymi i krajowymi np. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz pełni funkcję Dyrektora Instytutu Administracji i Przedsiębiorczości Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing globalny, socjologia ekonomiczna, zarządzanie międzykulturowe i etyka biznesu.

Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych mgr inż. Adam Nowak

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…