Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Władze uczelni

Rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie
prof. nzw. dr Zdzisław Gajewski

Doktor socjologii, profesor we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami patologii społecznej, uzależnień, adaptacji społecznej i dyfuzji kulturowej. Autor trzech książek i kilkunastu artykułów, współautor kilku prac zbiorowych, a także raportów z badań, między innymi: „Adaptacja ludzi pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego", „Losy zawodowe absolwentów wyższych szkół teatralnych". Kierownik Zakładu Środowisk Twórczych w Instytucie Kultury, wieloletni wykładowca socjologii kultury w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy dziekan, później prorektor, a w ostatnich latach rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.


Prorektor ds. Studiów
dr Czesław Pietras

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju gospodarczego, zmiany strukturalne w gospodarce, kapitał ludzki wraz z ekonomiką biznesu. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich z ekonomii, które zostały wyróżnione nagrodami.

P.O. Dyrektor Instytutu Administracji i Finansów
dr Katarzyna Grzyb

Dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki
dr Katarzyna Grzyb

dr-Katarzyna-Grzyb.jpg

Dr Katarzyna Grzyb jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawcą. Ukończyła studia na kierunku filologia polska, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Od 2011 r. pracuje na stanowiskach kierowniczych w szkołach wyższych i placówkach oświatowych w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przemiany zachodzące w literaturze i kulturze końca XIX i początku XX wieku, zwłaszcza te, które mają swoje kontynuacje w następnych dziesięcioleciach. Jest autorką książki „Symbol i symbolika w powieści wczesnego modernizmu” (Toruń 2011) oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach.

Kanclerz
mgr inż. Bogdan Świątek

Kwestor
mgr Anna Sierpińska

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Wszystkie działy uczelni w dniu 14 sierpnia 2020 r. są nieczynne.
Chcesz szybko i skutecznie nauczyć się języka polskiego? Odkryć nowe…