Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Władze uczelni

Rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie
prof. nzw. dr Zdzisław Gajewski

Doktor socjologii, profesor we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami patologii społecznej, uzależnień, adaptacji społecznej i dyfuzji kulturowej. Autor trzech książek i kilkunastu artykułów, współautor kilku prac zbiorowych, a także raportów z badań, między innymi: „Adaptacja ludzi pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego", „Losy zawodowe absolwentów wyższych szkół teatralnych". Kierownik Zakładu Środowisk Twórczych w Instytucie Kultury, wieloletni wykładowca socjologii kultury w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy dziekan, później prorektor, a w ostatnich latach rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.


Prorektor ds. Studiów
dr Czesław Pietras

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju gospodarczego, zmiany strukturalne w gospodarce, kapitał ludzki wraz z ekonomiką biznesu. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich z ekonomii, które zostały wyróżnione nagrodami.

Dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki
dr Katarzyna Grzyb

dr-Katarzyna-Grzyb.jpg

Dr Katarzyna Grzyb jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawcą. Ukończyła studia na kierunku filologia polska, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Od 2011 r. pracuje na stanowiskach kierowniczych w szkołach wyższych i placówkach oświatowych w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przemiany zachodzące w literaturze i kulturze końca XIX i początku XX wieku, zwłaszcza te, które mają swoje kontynuacje w następnych dziesięcioleciach. Jest autorką książki „Symbol i symbolika w powieści wczesnego modernizmu” (Toruń 2011) oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach.

Dyrektor Instytutu Administracji i Finansów
dr Barbara Andruczyk

dr-Barbara-Andruczyk.jpg

Dr Barbara Andruczyk jest doktorem nauk ekonomicznych. Tytuł doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bogate doświadczenie zawodowe i zarządcze w zakresie finansów, rachunkowości, controllingu, zarządzania projektami i zarządzania jakością zdobyła w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich, w administracji publicznej oraz szkole wyższej. Wieloletni nauczyciel akademicki oraz promotor wielu prac dyplomowych. Jej publikacje naukowe obejmują obszar poprawy efektywności organizacji, budżetowania oraz modelowania struktur zarządzania poprzez implementowanie narzędzi biznesowych w instytucjach administracji publicznej. Zainteresowania naukowe to głównie tematy społeczno-ekonomiczne związane z zapewnieniem gwarancji bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli przez funkcjonujące w różnych państwach systemy ubezpieczeń społecznych oraz wpływem etyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem na jego wyniki finansowe. Jest miłośniczką zwierząt i przyrody.

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni
dr Joanna Felczak

Dr-Joanna-Felczak.jpg

Dr Joanna Felczak jest doktorem nauk ekonomicznych, politykiem społecznym i pedagogiem. W kręgu jej zainteresowań znajdują się kwestie dotyczące skuteczności oddziaływania służb społecznych wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest autorką dwóch książek: „Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów” (2014) oraz „Tożsamość zdeterminowana – studium służby kobiet w Policji” (2009). Jej pozostałe publikacje, pisane samodzielne i we współautorstwie, obejmują obszar racjonalizacji kosztów funkcjonowania wybranych służb społecznych, polityki społecznej i edukacji zawodowej. W chwilach wolnych zajmuje się komponowaniem i wykonywaniem muzyki ilustracyjnej i jazzowej. Jest miłośniczką wszystkich czworonożnych zwierząt.

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Koło naukowe Katedry Filologii Angielskiej African American culture…
Drodzy Studenci, w dniu 17 października (środa) godz. 9.00-11.00…