Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Technika i informatyka dla nauczycieli

Podyplomowe studia techniki i informatyki adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich i licencjackich), pracujących w szkołach, placówkach edukacyjnych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje.

Studia przygotowują nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu techniki i informatyki zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 

DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia do nauczania techniki, informatyki w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe: zajęcia odbywają się w systemie online (blended learning) z wykorzystaniem uczelnianej platformy Moodle.

CZAS TRWANIA: Program studiów realizowany jest w ciągu 3 semestrów.
(w tym 160 godzin praktyk)

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

Blok TECHNIKA

·         zastosowania systemów komputerowych w technice

·         podstawy konstrukcji maszyn

·         nauka o materiałach

·         podstawy mechatroniki

·         grafika inżynierska

·         nowoczesne technologie wytwarzania

·         technika a ochrona środowiska

·         maszyny i urządzenia użytkowe

·         bezpieczeństwo w ruchu drogowym

·         dydaktyka techniki

Blok INFORMATYKA

architektura komputerów i systemy operacyjne

sieci komputerowe

programy użytkowe

języki programowania

algorytmy i struktury danych

grafika i komunikacja człowiek-komputer

edukacja na odległość

dydaktyka informatyki

seminarium dyplomowe

praktyka dydaktyczna

 

CENA
Wpłata jednorazowa: 3800 PLN.
Wpłata semestralna: 1900 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

 

Kierownik studiów: dr Jadwiga Wicińska

Kontakt: jwicinska@wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…