Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Technika i informatyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe trzysemestralne Technika i informatyka dla nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania techniki w szkołach podstawowych oraz informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia przygotowują nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu techniki i informatyki zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

Tematyka zajęć ogniskuje się wokół dwóch modułów: BLOK TECHNIKA i BLOK INFORMATYKA. W module technicznym realizowane są m. in. zastosowania systemów komputerowych w technice, podstawy konstrukcji maszyn, nauka o materiałach,         podstawy mechatroniki, grafika inżynierska, nowoczesne technologie wytwarzania,      technika a ochrona środowiska, maszyny i urządzenia użytkowe, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dydaktyka techniki. W module informatycznym natomiast realizowane są m. in. architektura komputerów i systemy operacyjne, sieci komputerowe, programy użytkowe, języki programowania, algorytmy i struktury danych, grafika i komunikacja człowiek-komputer, edukacja na odległość, dydaktyka informatyki.

Koszty:
150,00 zł – opłata wpisowa
4050,00zł – opłata za studia (możliwość płatności w ratach - 1350,00 zł./semestr)

Kierownik studiów: dr Jadwiga Wicińska

Nie czekaj dłużej i zacznij nową ścieżkę kariery!

Skontaktuj się z nami:
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl
tel.: +48 608 670 533
www.wszechnicapolska.edu.pl

 

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…