Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Technika i informatyka dla nauczycieli

Studia: podyplomowe
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 semestry
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwane uprawnienia: kwalifikacje do nauczania techniki w szkołach podstawowych, uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Start 7 edycji studiów podyplomowych: wrzesień/październik 2022 r.

 

REKRUTACJA JEST JUŻ OTWARTA !!!

Podyplomowe studia techniki i informatyki adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich i licencjackich), pracujących w szkołach, placówkach edukacyjnych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje.

Studia przygotowują nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu techniki i informatyki zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania, określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 

DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia do nauczania techniki i informatyki w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe: zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym (część zajęć online) z wykorzystaniem platformy Moodle, a część ofline w siedzibie uczelni - PKiN w Warszawie.

CZAS TRWANIA: Program studiów realizowany jest w ciągu 3 semestrów (w tym 160 godzin praktyk).

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

Blok TECHNIKA

·         zastosowania systemów komputerowych w technice

·         podstawy konstrukcji maszyn

·         nauka o materiałach

·         podstawy mechatroniki

·         grafika inżynierska

·         nowoczesne technologie wytwarzania

·         technika a ochrona środowiska

·         maszyny i urządzenia użytkowe

·         bezpieczeństwo w ruchu drogowym

·         dydaktyka techniki

Blok INFORMATYKA

architektura komputerów i systemy operacyjne

sieci komputerowe

programy użytkowe

języki programowania

algorytmy i struktury danych

grafika i komunikacja człowiek-komputer

edukacja na odległość

dydaktyka informatyki

seminarium dyplomowe

praktyka dydaktyczna

 

CENA
Wpłata jednorazowa: 3800 PLN.
Wpłata semestralna: 1900 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia, posiadanie uprawnień pedagogicznych
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

 

Kierownik studiów: dr Jadwiga Wicińska

Kontakt: jwicinska@wszechnicapolska.edu.pl

 

Informatyka — podyplomowe studia dla nauczycieli

Studia podyplomowe to doskonały sposób na poniesienie kwalifikacji. Kontynuowanie nauki po ukończeniu studiów magisterskich lub zawodowych na kierunku informatyki umożliwia pracę w szkole podstawowej, a także ponadpodstawowej jako nauczyciel tego przedmiotu. Zajęcia składają się z dwóch bloków — techniki i informatyki, dzięki czemu poznajesz nowe zagadnienia związane również z techniką. Łącząc oba przedmioty, skupiamy się na przekazaniu absolwentom jak najwięcej informacji w danych dziedzinach. Studia podyplomowe prowadzone są przez trzy semestry i składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Dlaczego warto zapisać się na studia podyplomowe o kierunku informatyki?

Jeśli pracujesz w zawodzie nauczyciela, ale chcesz zdobyć uprawnienia do tego, aby móc prowadzić lekcje techniki, a także informatyki — zapoznaj się z naszym programem nauczania, w którym znajdziesz tematy, na jakich skupiamy się na zajęciach. Dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować program wyczerpująco — 160 godzin praktyki pozwala zaangażować się absolwentom, jak również poznać struktury prowadzenia lekcji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia teoretyczne odbywają się hybrydowo, co jest bardzo wygodne szczególnie dla osób spoza Warszawy. Oferujemy edukację na najwyższym poziomie na różnych kierunkach, takich jak informatyka. Podyplomowe studia są więc idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy stawiają na nieustanny rozwój, ale też chcą rozpocząć pracę na dodatkowym stanowisku nauczycielskim. Zapraszamy do zapisów!

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…