Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Zarządzanie szkodami łowieckimi

Start ósmej edycji studiów podyplomowych: 14-15.11.2020 r.

Dwusemetralne studia z zakresu szacowania szkód łowieckich realizowane są w systemie zjazdów weekendowych.  Są to studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem. Zajęcia obejmują zjazdy teoretyczne, prowadzone w PKiN w Warszawie oraz zajęcia praktyczne, prowadzone w terenie. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Studia te  adresowane są także do pracowników  samorządów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym. Studia  umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu legislacji i gospodarki łowieckiej oraz wybranych elementów ochrony środowiska.  Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę naukowców i praktyków.

Studia podyplomowe Zarządzania szkodami łowieckimi wyposażają  absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich, a ich kwalifikacje dokumentują uzyskane zaświadczenia ukończenia studiów podyplomowych. Nasi absolwenci są ponadto przygotowani do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego.      

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia dowolnego kierunku.

Wpisowe: 150 zł

Czesne płatne jednorazowo 6000 zł lub dwie raty po 3000 zł lub cztery raty po 1500 zł

Biuro Rekrutacji - tel. 22 656 62 56

Kierownik studiów – mgr Lesław Kula tel. 601 275 928

podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…