Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Zarządzanie szkodami łowieckimi

Studia podyplomowe Zarządzanie szkodami łowieckimi trwają 2 semestry i wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich, a ich kwalifikacje dokumentuje uzyskane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymacja rzeczoznawcy.

Studia umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu legislacji i gospodarki łowieckiej oraz wybranych elementów ochrony środowiska i rolnictwa. Program przygotowuje również do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego. Ponadto, studia nadają absolwentom kwalifikacje przydatne do prowadzenia działalności rolniczej, tj.  prowadzenia  gospodarstw rolnych, nabywania gruntów rolnych i ubiegania się o związane z tym unijne dotacje.

Studia z zakresu zarządzania szkodami łowieckimi dedykowane są dla pracowników samorządów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, a także strażnikom leśnym, członkom zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego czy organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym.

 

Koszty:
150,00 zł – opłata wpisowa
7500,00zł – opłata za studia (możliwość płatności w całości lub w 4 ratach po 1875,00zł lub w 2 ratach po 3750,00 zł)

Nie czekaj dłużej i zacznij nową ścieżkę kariery!

Skontaktuj się z nami:
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl
tel.: +48 608 670 533
www.wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…