Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Zarządzanie szkodami łowieckimi

Studia: podyplomowe
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 semestry
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwane uprawnienia: rzeczoznawca ds. szacowania szkód łowieckich, uprawnienia rolnicze                                                                        Start 11 edycji studiów podyplomowych: 21 października 2023 r.

 

REKRUTACJA JEST JESZCZE OTWARTA !!!

Studia podyplomowe Zarządzania szkodami łowieckimi wyposażają  absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich, a ich kwalifikacje dokumentuje uzyskane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymacja rzeczoznawcy. 

Studia realizowane są w systemie zjazdów weekendowych. Zajęcia obejmują zjazdy teoretyczne, prowadzone zdalnie na platformie e-learning lub w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a także zajęcia praktyczne, prowadzone w terenie. 

Studia umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu legislacji i gospodarki łowieckiej oraz wybranych elementów ochrony środowiska i rolnictwa. Program przygotowuje również do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę naukowców, prawników oraz praktyków z zakresu szacowania szkód łowieckich.

DLA KOGO DEDYKOWANE SĄ STUDIA ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI

 • pracownicy samorządów gmin
 • pracownicy starostw
 • pracownicy urzędów wojewódzkich
 • pracownicy lasów państwowych
 • strażnicy leśni
 • członkowie zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego
 • członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia dowolnego kierunku.

Wpisowe: 150 zł

Czesne:                                                                                                                                                                                                            

 • 7500 zł płatne jednorazowo;
 • opłata może być wnoszona w całości, w czterech ratach po 1875 zł lub dwóch ratach po
  3750 zł.

 

Biuro Rekrutacji dla studiów podyplomowych - nr tel. 608-670-533

Kierownik studiów

podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…