Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Administracja 

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Administracja państwowa i samorządowa, Administracja w przedsiębiorstwie, Zamówienia publiczne, Informatyzacja w administracji (e-administracja).

ZAPISZ SIĘ!

Studia na kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej łączą zagadnienia z dziedziny nauk prawnych i społecznych, administracji publicznej, zarządzania, ekonomii, finansów publicznych oraz znajomości języków obcych.

W czasie studiów zdobędziesz wiedzę o polskim i europejskim systemie instytucjonalnym, polityce fiskalnej państwa oraz o sposobach zarządzania budżetem administracji państwowej. Wykształcisz umiejętności analityczne, nauczysz się sprawnie organizować pracę biura oraz sporządzać dokumenty administracyjne wykorzystując programy informatyczne. Będziesz przygotowany do pracy na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnej firmy stosując nowe technologie. Posiądziesz umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dzięki zajęciom do wyboru pogłębisz wiedzę w takich obszarach, jak zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, finanse, księgowość czy podatki. Posiądziesz umiejętności pracy z ludźmi i radzenia sobie ze stresem. Po ukończeniu studiów możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Absolwent:

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: predyspozycje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów przygotowujemy moduły kształcące kompetencje specjalne z zakresu: zarządzania i rozliczania projektów, pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, języka obcego z obszaru biznesu i turystyki

Kariera po studiach: ministerstwa i centralne urzędy państwowe, instytucje samorządu terytorialnego, instytucje Unii Europejskiej, instytucje i organizacje samorządowe, korporacje międzynarodowe, ambasady, działy administracji firm.

Oferta specjalności dla kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…