Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Chcesz zdobyć rzetelne podstawy do pracy pedagogicznej, a jednocześnie nabyć kwalifikacje, które przydadzą się nie tylko w pracy nauczyciela?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem dla Ciebie! Studia we Wszechnicy Polskiej oferują solidne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, przy jednoczesnej nauce języka obcego oraz nabycie kwalifikacji informatycznych.


Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Czy oferujemy coś więcej? Ależ oczywiście! Poza wspomnianymi wyżej kwalifikacjami, skupiamy się na trzech modułach:
1.    Edukacja dzieci polskich i z różnorodnych kultur (Moduł glottodydaktyczny): Realizowane w ramach modułu zajęcia przygotowują do pracy dydaktycznej z osobami z doświadczeniem migracji, dla których język polski jest językiem nierodzimym (obcym lub drugim). Oferują przygotowanie do prowadzenia językowo-kulturowych kursów integracyjnych dla dzieci i młodzieży, oferowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.
2.    Nauczanie informatyki (Moduł technologiczno-informatyczny): Realizowane w ramach modułu zajęcia przygotowują do prowadzenia efektywnej wczesnej edukacji informatycznej, wspierającej rozwój osobisty dzieci. Uwrażliwiają na  odpowiedzialne korzystanie z technologii informacyjnych i mediów społecznych, otwierają dzieci na rozwiązywanie zadań na bazie logicznego i algorytmicznego (komputacyjnego) myślenia.
3.    Nauczanie języków obcych (Moduł wielojęzyczny): Studia nadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego oraz dodatkowo wybranego drugiego języka obcego: hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub francuskiego. Taka realizacja zajęć dydaktycznych otwiera dzieci na wielojęzyczność i wielokulturowość współczesnego świata. W trakcie studiów przygotowujemy do łączenia nauczania języka angielskiego i treści przedmiotowych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – szeroko rozumianej jako edukacja dwujęzyczna. Absolwent naszego kierunku zdobędzie rozbudowany teoretyczny i praktyczny warsztat kompetencji potrzebnych do prowadzenia lekcji dwujęzycznych z wykorzystaniem Zintegrowanego Nauczania Przedmiotowo-Językowego (z ang. CLIL).

Dodatkowo, możesz skorzystać ze zniżki! Zapisując się na studia w roku akademickim 2024/2025 otrzymasz wyjątkowo niskie czesne za I semestr studiów – TYLKO 1220 zł / semestr!
Czas trwania studiów: 5 lat
Opłata wpisowa: 0 zł
Opłata za pierwszy semestr: 1220 zł

Nie czekaj dłużej i zacznij nową ścieżkę kariery w Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych!

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…