Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Specjalność: Resocjalizacja

Na specjalności resocjalizacja kształcimy specjalistów, którzy doskonale sprawdzą się w prowadzeniu działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, niedostosowanymi społecznie. W związku z tym stawiamy na kwalifikacje niezbędne do:

●       diagnozowania zachowań i zjawisk o charakterze patologii społecznych,

●       prowadzenia terapii w warunkach otwartych oraz w instytucjach,

●       prowadzenia terapii resocjalizacyjnej, psychoterapii grupowej i indywidualnej.

Resocjalizacja — Warszawa

Resocjalizacja jest specjalnościa przeznaczoną dla wszystkich osób interesujących się problemami społecznymi, a także planujących przeprowadzanie czynności zawodowych związanych z metodyką terapeutyczną, prewencyjną i profilaktyczną. Absolwenci specjalności resocjalizacja nabywają wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, jak również prawa. Specjalność przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wychowawczych czy resocjalizacyjnych oraz z dorosłymi jako wychowawca w jednostkach penitencjarnych.

Pedagogika ze specjalizacją resocjalizacji

Studia I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja trwają trzy lata. W tym czasie będziesz uczestniczył w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, na których zapoznasz się z patologiami społecznymi, a poza tym uzyskasz wiedzę na temat norm etycznych czy analizowania i opisywania zachowań społecznych. Nauczysz się, jak wykorzystywać wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych. Zyskasz kompetencje do diagnozowania zjawisk patologicznych, prowadzenia terapii w różnych instytucjach, resocjalizacji, psychoterapii indywidualnej, a także grupowej. Decydując się więc na taki kierunek, będziesz miał możliwość rozwijania kariery zawodowej jako kurator, pracownik pomocy społecznej, w świetlicach, placówkach środowiskowych bądź instytucjach pieczy zastępczej.

Resocjalizacja: studia I stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika resocjalizacyjna jest specyficznym kierunkiem, na jaki decydują się osoby zainteresowane niesieniem pomocy osobom z problemami niedopasowania społecznego, ale nie tylko. Resocjalizacja skupia się przede wszystkim na działalności wychowawczej mającej na celu zrozumieć oraz wspierać wszystkich tych, którzy żyją w dysfunkcyjny sposób, nie stosując się w żaden sposób do zasad panujących w społeczeństwie. Podczas trzech lat studiów nauczysz się rozpoznawania środowisk patogennych, a co za tym idzie — podejmowania działań resocjalizacyjnych zgodnie z normami etycznymi. Zachęcamy do zapisów na studia I stopnia w kierunku pedagogiki ze specjalizacją resocjalizacji odbywających się w Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Pedagogika resocjalizacyjna w Warszawie

Resocjalizacja, określana również pedagogiką niedostosowanych społecznie, to dziedzina, która stawia sobie za cel przywracanie jednostek, często marginalizowanych lub wykluczonych, do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zadanie specjalistów w zakresie resocjalizacji jest często skomplikowane, wymaga czasu, jak również fachowej wiedzy, dlatego studenci I stopnia w naszej akademii uczestniczą w szeregu zróżnicowanych zajęć, wykładów, takich jak:

  • psychologia rozwojowa oraz osobowości,
  • diagnoza środowiska wychowawczego,
  • edukacja kulturalna i medialna,
  • warsztat kompetencji wychowawczych.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie należy do najłatwiejszych kwestii, dlatego chętnie służymy pomocą. W przypadku pytań zatem zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu rekrutacji.

Specjalność: resocjalizacja – Warszawa

Absolwenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna to osoby zaangażowane i zdeterminowane, dysponujące bogatym doświadczeniem, jak również ugruntowaną wiedzą. Dzięki uczestnictwu w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych stają się specjalistami, ponieważ są solidnie przygotowani do pracy z różnorodnymi grupami społecznymi. Wytrwale dążą do realizacji celów, a także mają predyspozycje do podejmowania działań samodzielnie, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w roli wychowawców. To także osoby wysoce odpowiedzialne i empatyczne – gotowe świadczyć wsparcie innym oraz wytrwale dążyć do wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie. To właśnie między innymi z tych powodów są poszukiwane na rynku pracy. Studiując resocjalizację na naszej akademii w Warszawie, zapewniamy, że uczniowie zyskują kompetencje cenione w oczach pracodawców, a także przydatne w trakcie realizowania różnego rodzaju zadań.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych – pedagogika resocjalizacyjna

Osoby zapisujące się na studia o specjalności resocjalizacja na naszej uczelni mają okazję uczyć się od zespołu ekspertów przekazujących wiedzę z pasją. Ściśle współpracując z Biurem Karier, oferujemy również dodatkowe, w pełni darmowe szkolenia oraz konsultacje, umożliwiające rozwój zainteresowań w konkretnym obszarze. Zachęcamy do zapisywania się na studia o specjalności resocjalizacja, ale także poznawania innych kierunków I lub II stopnia dostępnych w ofercie edukacyjnej Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie!

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…