Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Resocjalizacja

Na specjalności resocjalizacja kształcimy specjalistów, którzy doskonale sprawdzą się w prowadzeniu działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, niedostosowanymi społecznie. W związku z tym stawiamy na kwalifikacje niezbędne do:

●       diagnozowania zachowań i zjawisk o charakterze patologii społecznych,

●       prowadzenia terapii w warunkach otwartych oraz w instytucjach,

●       prowadzenia terapii resocjalizacyjnej, psychoterapii grupowej i indywidualnej.

Resocjalizacja — Warszawa

Resocjalizacja jest specjalnościa przeznaczoną dla wszystkich osób interesujących się problemami społecznymi, a także planujących przeprowadzanie czynności zawodowych związanych z metodyką terapeutyczną, prewencyjną i profilaktyczną. Absolwenci specjalności resocjalizacja nabywają wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, jak również prawa. Specjalność przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wychowawczych czy resocjalizacyjnych oraz z dorosłymi jako wychowawca w jednostkach penitencjarnych.

Pedagogika ze specjalizacją resocjalizacji

Studia I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja trwają trzy lata. W tym czasie będziesz uczestniczył w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, na których zapoznasz się z patologiami społecznymi, a poza tym uzyskasz wiedzę na temat norm etycznych czy analizowania i opisywania zachowań społecznych. Nauczysz się, jak wykorzystywać wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych. Zyskasz kompetencje do diagnozowania zjawisk patologicznych, prowadzenia terapii w różnych instytucjach, resocjalizacji, psychoterapii indywidualnej, a także grupowej. Decydując się więc na taki kierunek, będziesz miał możliwość rozwijania kariery zawodowej jako kurator, pracownik pomocy społecznej, w świetlicach, placówkach środowiskowych bądź instytucjach pieczy zastępczej.

Resocjalizacja: studia I stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika resocjalizacyjna jest specyficznym kierunkiem, na jaki decydują się osoby zainteresowane niesieniem pomocy osobom z problemami niedopasowania społecznego, ale nie tylko. Resocjalizacja skupia się przede wszystkim na działalności wychowawczej mającej na celu zrozumieć oraz wspierać wszystkich tych, którzy żyją w dysfunkcyjny sposób, nie stosując się w żaden sposób do zasad panujących w społeczeństwie. Podczas trzech lat studiów nauczysz się rozpoznawania środowisk patogennych, a co za tym idzie — podejmowania działań resocjalizacyjnych zgodnie z normami etycznymi. Zachęcamy do zapisów na studia I stopnia w kierunku pedagogiki ze specjalizacją resocjalizacji odbywających się w Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…