Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Terapia pedagogiczna

Specjalność Terapia pedagogiczna skoncentrowana jest na trzech uzupełniających się obszarach: pedagogice, terapii pedagogicznej oraz terapeutyce w procesie edukacji. Naszych studentów uczymy diagnozowania i leczenia zaburzeń, wpływających negatywnie na rozwój i zachowanie dziecka. Naszą misją jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, posiadających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej. Kształtujemy kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich szczebli a także prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym stawiamy na kwalifikacje niezbędne do:

●      diagnozowania i leczenia zaburzeń u dzieci i młodzieży,

●      diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych,

●      prowadzenia terapii w warunkach otwartych oraz w instytucjach,

●      projektowania działań o charakterze pedagogicznym.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…