Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw to specjalność, która łączy w sobie wiedzę z zakresu współczesnych systemów rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Są to studia dla tych, którzy chcą poznać prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. Jest to wiedza niezbędna zarówno w prowadzeniu własnej firmy, jak i zarządzaniu korporacjami. Student nabywa umiejętność analizowania zjawisk finansowych, poznaje rynkowe i publiczne instytucje finansowe, zdobywa wiedzę na temat różnych form inwestowania kapitału.Program kształcenia jest integralnie związany z programem studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Stanowi pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia a także rozszerzenie wiedzy z zakresu: Zaawansowanej rachunkowości finansowej, Rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, Zarządzania instytucjami finansowymi, Zarządzania projektami, Zarządzania ryzykiem.

Program pozwala przyswoić wiedzę teoretyczną i praktyczną o szerokim spektrum wykorzystania. Jest to wiedza z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, funkcjonowania instytucji rynku finansowego, analizy zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz metod zarządzania finansami.

Absolwent uzyskuje kompetencje zawodowe niezbędne do prowadzenia własnej firmy, pracy w biurach rachunkowych, w wydziałach finansowych przedsiębiorstw a także w instytucjach pośrednictwa finansowego. Wiedza z zakresu rachunkowości odpowiada wymaganiom stawianym przez instytucje certyfikujące na poziomie „knowledge”. Jest to poziom kwalifikacji wg standardu ACCA (Association of Chartered Certified Accounts).

Wszystkie specjalności na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości