Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Finanse i rachunkowość

Studia: II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Doradztwo podatkowe, Informatyka w zarządzaniu finansami

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie przygotowują do wykonywania szeroko rozumianego zawodu finansisty. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków, analizy podstawowych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wyraźny nacisk położony jest na edukację w zakresie finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym, co pozwala odnaleźć się na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Studia kształcą wysoko kwalifikowanych specjalistów dla instytucji rachunkowych, przedsiębiorstw agrobiznesu, uczelni i innych placówek naukowo–badawczych, czy agencji konsultingowych.

Absolwenci Finansów i rachunkowości znajdują zatrudnienie jako:

  • doradcy podatkowi,
  • samozatrudnieni eksperci,
  • pracownicy biur rachunkowych,
  • specjaliści w centrach usług dla biznesu,
  • pracownicy działów księgowo-finansowych instytucji i przedsiębiorstw,
  • specjaliści w bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych,
  • specjaliści w domach maklerskich.

Na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, języka obcego z obszaru biznesu.

Specjalności dostępne na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…