Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Administracja państwowa i samorządowa

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, jego zadaniach i specyfice zarządzania w tym sektorze gospodarki oraz o narzędziach stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych. Studentów przygotowujemy do pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak również w organizacjach pozarządowych i podmiotach gospodarczych, realizujących zadania samorządu terytorialnego. W związku z tym, koncentrujemy się na przekazaniu studentom wiedzy i umiejętności z zakresu:

●      opracowywania projektów krajowych i unijnych,

●      podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządowych,

●      stosowania prawa w instytucjach publicznych i niepublicznych,

●      gromadzenia informacji i analizy danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w różnych przejawach jego

        funkcjonowania,

●      posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…