Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Administracja w przedsiębiorstwie

Sukces nowoczesnego przedsiębiorstwa zależy głównie od tego, że właściwe informacje docierają we właściwym czasie na odpowiednie miejsce. W ramach specjalności administracja w przedsiębiorstwie przygotowujemy studentów do sprawnego funkcjonowania w ramach przedsiębiorstw. Nasi absolwenci wyposażani są w szerokie spektrum wiedzy pozwalające na skuteczne wykorzystanie w praktyce teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki. Praktyczny profil nauczania pozwala łączyć w procesie kształcenia praktykę (realizowaną w różnych podmiotach gospodarczych i administracyjnych) z przygotowaniem absolwentów do aktywnego działania, tak w realizacji bieżących zadań, jak i pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości.

Realizowany we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Praktycznych program przygotuje Cię do:

●      przyswajania nowych technologii, wykorzystywanych w pracy administracyjnej,

●      zadaniowego podejście do pracy,

●      ustawicznego samorozwoju w dynamicznie ewoluującym środowisku pracy,

●      projektowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań,

●      tworzenia projektów i pracy metodą projektów,

●      praktycznego posługiwania się przepisami prawa,

●      opracowywania strategii marketingowych firm,

●      zrozumienia i wykorzystywania prawa finansowego oraz rachunkowości finansowej i podatkowej.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…