Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Administracja

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Administracja w przedsiębiorstwie, Administracja państwowa i samorządowa, Informatyzacja administracji publicznej, Administracja i zarządzanie nieruchomościami

 Studia II stopnia na kierunku Administracja pogłębiają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Administracja, a także na kierunkach pokrewnych. Mają one na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Studia w naszej uczelni przygotowują do podjęcia pracy w administracji  publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji podmiotów prywatnych (przedsiębiorstw, ośrodków zdrowia, szkół). Dają solidne podstawy do zdobycia umiejętności założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów umożliwia rzetelne przygotowanie do pełnienia różnorodnych funkcji urzędniczych.

Wykładane przedmioty dają podstawę do kształtowania bardzo uniwersalnych umiejętności pozwalających na duży wybór wśród potencjalnych miejsc zatrudnienia.

Dzięki praktycznemu profilowi studiów student zdobywa nie tylko – konieczną wiedzę teoretyczną z zakresu m.in. prawa i postępowania administracyjnego – ale także, a może przede wszystkim, praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy pracownika administracji. Fundamentalne znaczenie dla wdrożenia się w przyszły zawód pracownika administracji mają - przewidziane w programie studiów - Praktyki zawodowe.

Specjalności dostępne na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…