Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Administracja

Studia: II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Administracja w przedsiębiorstwie, Administracja państwowa i samorządowa, Zamówienia publiczne, Komunikacja w biznesie i dyplomacji w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim.

Studia II stopnia na kierunku Administracja pogłębiają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Administracja, a także na kierunkach pokrewnych. Mają one na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Absolwenci Administracji znajdują zatrudnienie w:

  • urzędzie administracji rządowej i samorządowej oraz powiązanych jednostkach,
  • prywatnych przedsiębiorstwach,
  • działach informatycznych firm finansowych, banków, domów maklerskich oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  • firmach doradczych pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
  • organizacjach międzynarodowych, w szczególności podległych Unii Europejskiej,
  • organizacjach integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

Specjalności dostępne na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…