Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Kryminalistyka i kryminologia

Kształcenie w ramach tej specjalności przygotowuje do służby między innymi w Policji, Służbie Więziennej oraz do pracy w instytucjach rządowych i samorządowych. Studia adresowana są również do osób należących do kręgu obrońców praw człowieka, mediatorów, kuratorów oraz zajmujących się badaniem problemów społecznych.

W ramach specjalności student zdobywa wiedzę o zjawiskach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są z przestępczością i dewiacjami. Poznaje indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości oraz metody pomiaru i analizę zjawiska przestępczości. Zdobywa także wiedzę o instytucjach kontroli społecznej i prawnej. Dodatkowo poznaje strukturę i zakres kompetencji poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nabywa także umiejętności prowadzenia rozmów i pozyskiwania informacji, stosowania metod kontrolowania emocji i technik obniżania stresu.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…