Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Zarządzanie kryzysowe, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Analiza zagrożeń kryminalnych

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, państwa, infrastruktury i środowiska stanowi współcześnie coraz większe wyzwanie. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne winni realizować swoje zadania jako kierownicy niższego i średniego szczebla oraz doradcy i specjaliści w zakresie kompleksowego i zintegrowanego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa.

Studia te kierowane są do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych; firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, strukturach zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej, a także w służbach mundurowych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i innych służbach o podobnym charakterze, a także w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Uczelnia przygotowuje studentów do: przejawiania aktywności i perspektywicznego myślenia, aby można było zagrożeniom zapobiec lub je ograniczyć, działania twórczego, nie tylko w oparciu o doświadczenia z przeszłości, analizy bezpieczeństwa z różnych perspektyw (prawnych, ekonomicznych, biznesowych, finansowych, społecznych, fizycznych, obiektywnych, subiektywnych, itd.) i łączenia ich w zintegrowanym reagowaniu, korzystania z różnych modeli i narzędzi do analizowania i rozwiązywania problemów.

Wszechnica Polska jako jedyna uczelnia w Polsce należy do międzynarodowej sieci zagranicznych uczelni CONRIS, zrzeszającej uczelnie oferujące kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Nasz oryginalny program, który wykorzystuje doświadczenia anglosaskie i holenderskie, proponuje szeroki zakres zajęć niezbędnych do zrozumienia politycznego, społecznego i ekonomicznego kontekstu współczesnych zagrożeń oraz międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa państwa.

Perspektywy zawodowe: instytucje lub formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), komórki bezpieczeństwa przedsiębiorstw; wywiadownie gospodarcze lub biura detektywistyczne; agencje ochrony osób i mienia; centra zarządzania kryzysowego; administracja rządowa i samorządowa.

Specjalności dostępne na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…