Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom. Absolwenci zostaną przygotowani do występowania w rolach zawodowych eksperta albo kierownika małego zespołu planistów lub wykonawców działań na rzecz utrzymania bądź przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Studia te kierujemy do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w komórkach ds. bezpieczeństwa w administracji rządowej i samorządowej, w agencjach ochrony osób i mienia, w firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, a także w służbach mundurowych: Policji, Strażach Miejskich (Gminnych), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei itp., a także w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego; Warsztaty planowania ochrony osób, mienia i infrastruktury; Warsztaty organizacji zabezpieczenia imprez masowych; Lokalne programy interwencyjne; Metodyka działań operacyjno-rozpoznawczych; Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych; Metodyka szkolenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…