Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom. Absolwenci zostaną przygotowani do występowania w rolach zawodowych eksperta albo kierownika małego zespołu planistów lub wykonawców działań na rzecz utrzymania bądź przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Studia te kierujemy do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w komórkach ds. bezpieczeństwa w administracji rządowej i samorządowej, w agencjach ochrony osób i mienia, w firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, a także w służbach mundurowych: Policji, Strażach Miejskich (Gminnych), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei itp., a także w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Realizowany we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych program wprowadzi Cię w tajniki:

  • analizy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • planowania ochrony osób, mienia i infrastruktury,
  • organizacji zabezpieczenia imprez masowych,
  • lokalnych programów interwencyjnych,
  • metodyki działań operacyjno-rozpoznawczych,
  • metodyki działań dochodzeniowo-śledczych,
  • metodyki szkolenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…