Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia rosyjska (Rusycystyka)

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język rosyjski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Studia dwujęzyczne (Język + Język), Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Filologia rosyjska we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka rosyjskiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia studiów na filologii rosyjskiej wymagana jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie z zakresu językoznawstwa: gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka; kulturoznawstwa: nauki o kulturze i historii krajów rosyjskiego obszaru językowego oraz historii literatury, teorii i praktyki przekładu literackiego i biznesowego. Przekazywana jest także ogólna wiedza z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie nauki na studiach uzupełniona wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnofilologicznych, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka, a także na literaturę i kulturę tego obszaru językowego. Studenci poznają również język biznesu na potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością.
Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej; umiejętności uczenia się i własnego rozwoju; kreatywności; kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego; wydawnictwa i mass-media; przedsiębiorstwa międzynarodowe; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze; sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia rosyjska (Rusycystyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…