Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Filologia niemiecka (Germanistyka)

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne w trybie popołudniowym
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
język polski, język niemiecki
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: NOWOŚĆ - STUDIA DWUJĘZYCZNE opcja Język + Język, Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Przygotowanie nauczycielskie, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka niemieckiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia studiów na filologii niemieckiej wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie z zakresu językoznawstwa: gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka; kulturoznawstwa: nauki o kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz historii literatury, teorii i praktyki przekładu literackiego i biznesowego. Przekazywana jest także ogólna wiedza z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie nauki na studiach uzupełniona wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnofilologicznych, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka, a także na literaturę i kulturę tego obszaru językowego oraz z zakresu przedmiotów pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska). Studenci poznają również język biznesu na potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością.
Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej; umiejętności uczenia się i własnego rozwoju; kreatywności; kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów; przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego; przygotowania do biznesu; przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela; języka obcego z obszaru biznesu i turystyki.

Perspektywy zawodowe: nauczyciel języka niemieckiego (przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej); tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego; wydawnictwa i mass-media; przedsiębiorstwa międzynarodowe; jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze; sektora usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia niemiecka (Germanistyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Program konferencji "Dziecko w świecie języków i kultur" (28 marca…
24 marca 2019 r. godz. 12.30-14.00 (w auli nr 4) odbędzie się wykład…