Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia angielska (Anglistyka)

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język angielski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: NOWOŚĆ - Język IT, NOWOŚĆ - STUDIA DWUJĘZYCZNE opcja Język + Język, Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Animacja społeczno-kulturalna, Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

Filologia angielska we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka angielskiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia studiów na filologii angielskiej wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Dzięki temu studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych przekraczających założenia tradycyjnych filologii.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, języka obcego z obszaru biznesu i turystyki.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, mediach, rozrywce, przy produkcji telewizyjnej i filmowej, w turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Często zakładają również własne firmy tłumaczeniowe.

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia angielska (Anglistyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości