Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia angielska (Anglistyka) z drugim językiem do wyboru

Studia: I stopnia

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

Język wykładowy: język polski, język angielski

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Specjalności: Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych, Lektorat, Studia dwujęzyczne, Filologia angielska z językiem polskim jako obcym (lektorat)

Filologia angielska we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka angielskiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia 3-letnich studiów na filologii angielskiej wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B1.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Dzięki temu studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych przekraczających założenia tradycyjnych filologii.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, mediach, rozrywce, przy produkcji telewizyjnej i filmowej, w turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Często zakładają również własne firmy tłumaczeniowe.

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia angielska (Anglistyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Szanowni Studenci i Szanowni Kandydaci, Wraz ze zmianą nazwy Uczelni…
Koło naukowe PAEDAGOGICA zaprasza dnia 9.06. o godz. 19.00 na…