Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Tłumaczenia

Studia skierowane do osób, które rozumieją rolę skutecznej komunikacji na arenie międzynarodowej i które marzą o karierze w międzynarodowych firmach i instytucjach. W dobie integracji europejskiej i międzynarodowej współpracy gospodarczo-handlowo-politycznej niezbędna jest profesjonalna kadra tłumaczy. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności przekładowych w zakresie pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych w ramach języka angielskiego oraz polskiego. Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty praktyczne – praktyczna nauka języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu - C1), warsztaty tłumaczeniowe ustne i pisemne w zakresie wybranych języków specjalistycznych, m.in. ekonomiczny, prawny, naukowy oraz stylistyka języka polskiego. Moduł przedmiotów teoretycznych obejmuje omówienie zagadnień z zakresu teorii przekładu, stylistyki w translatoryce oraz związanych z rolą i zadaniami tłumacza. Studenci specjalizacji tłumaczeniowej z pewnością zdobędą kompetencje w zakresie indywidualnej i zespołowej działalności tłumaczeniowej.

Studia skierowane są do osób, które posiadają umiejętności językowe w zakresie języków angielskiego oraz polskiego na poziomie co najmniej B2.

Wszystkie specjalności na kierunku
Filologia angielska (Anglistyka):

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ważne!!! Od 1 czerwca 2022 r. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w…