Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia hiszpańska

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski, język hiszpański
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem narodowym, mówi nim ponad 500 mln ludzi na świecie - od Hiszpanii po Argentynę, od Kolumbii po Gwatemalę i od Chile po Meksyk!

Wyobraź sobie, jakie perspektywy otwierają się po ukończeniu studiów. Swoboda porozumiewania się w najdalszych zakątkach globu, możliwość nawiązywania kontaktów prywatnych i biznesowych, zagłębienie się w historię najstarszych kultur świata.

Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych stawiając na wysoki poziom praktycznej nauki języka hiszpańskiego, połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych, otwiera przed tobą wachlarz możliwości.

Jako absolwent/ka Filologii hiszpańskiej masz szerokie perspektywy zawodowe, w zależności od ukończonej specjalności znajdziesz zatrudnienie w:

●      międzynarodowym środowisku biznesowym,

●      organizacjach państwowych i pozarządowych,

●      instytucjach edukacyjnych,

●      agencjach reklamowych i domach mediowych,

●      wydawnictwach,

●      biurach tłumaczeń,

●      turystyce,

●      sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego.

Wybrane zajęcia prowadzone są przez native speakerów i profesorów uniwersytetów hiszpańskich z Madrytu i Barcelony. W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów na stypendia do zagranicznych uczelni partnerskich.

Program studiów magisterskich: wiąże się z rozszerzeniem i uzupełnieniem wiedzy o języku, literaturze i kulturze obszaru danego języka obcego, obejmuje zajęcia utrwalające z zakresu słownictwa i gramatyki, z uwzględnieniem różnic regionalnych (tak w obrębie Hiszpanii, jak i poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej) oraz różnych rejestrów języka (język akademicki, język potoczny).

Realizowane przez nas kształcenie ma charakter humanistyczny, co staje się gwarantem uwrażliwiania studentów na różnorodność współczesnego świata i otwierania ich na refleksyjne rozwijanie swoich umiejętności językowych i międzykulturowych. Świadomość owego rozwoju stanowi integralny element całościowego rozwoju osobistego studentów.  Możliwa do uzyskania w czasie studiów paletę zawodów łączy wymaganie osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji językowych i kulturowych. Te z kolei stanowią istotny element trójpoziomowego schematu rozwoju, na który składają się nabycie konkretnej wiedzy, rozwijanie konkretnych umiejętności i kształtowanie postaw, uwarunkowanych odpowiednim stopniem rozwoju szeregu kompetencji miękkich. Zaspokojenie ich wszystkich stanowi cel i zakres realizowanego przez nas kształcenia.

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia Hiszpańska":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…