Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wyjazdy na studia (SMS)

Zapraszamy do wziącia udziału w rekrutacji
na STUDIA 
w nowym roku akademickim  2024/2025.

Programy unijne stwarzają Europejczykom szanse studiowania i zdobywanie doświadczenia za granicą. Otwierając perspektywy, UE umożliwia odkrywanie nowych krajów i języków oraz poszerzanie horyzontów.

W latach 2021–2027, Erasmus+ zapewnia stypendia dla studentów uczelni wyższych, co umożliwi im podjęcie studiów lub udział w szkoleniach za granicą.

W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi trzy miesiące, a na praktyce – dwa miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą wyjechać w sumie aż na 24 miesiące.  Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas stażu. Zarówno organizacje wysyłające, jak i przyjmujące muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego posiadającymi Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Studenci ubiegają się o stypendium programu Erasmus+ w swojej macierzystej uczelni.

Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłynął na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być dostosowane do stopnia studiów, jakie odbywa student oraz do jego osobistych potrzeb rozwojowych. Okres studiów realizowanych za granicą musi być objęty programem studiów studenta, tak by mógł on ukończyć studia w ramach krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych, studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie lub odpowiadające takim studiom), drugiego stopnia (studia magisterskie lub odpowiadające takim studiom) i trzeciego stopnia lub w cyklu doktoranckim.

Aby uzyskać więcej informacji przejdź do strony Erasmus+ (szkolnictwo wyższe).

Przygotowanie do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ krok po kroku.

Przed wyjazdem:
 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego 
  Formularz zgłoszeniowy wyjazd na studia (SMS)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna
 3. Uzyskanie zaproszenia na studia z uczelni przyjmującej z dokładnymi datami pobytu
 4. Ustalenie programu studiów z uczelnią przyjmującą oraz podpisanie "Learning Agreement for Studies" 
  Learning Agreement Studies (SMS)
 5. Podpisanie umowy finansowej
 6. Wypełnienie pierwszego testu znajomości języka obcego OLS
 7. Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW

W trakcie pobytu:
 1. Wprowadzenie ewentualnych zmian do "Learning Agreement" w sekcji "During the Mobility" po uzgodnieniu z Koordynatorem Programu Erasmus+ i uczelnią przyjmującą

Po zakończeniu studiów:
 1. Uzyskanie potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay) od uczelni przyjmującej
  Confirmation of stay (SMS)
 2. Uzyskanie listy zaliczonych przedmiotów (Transcript of Records) od uczelni przyjmującej
 3. Wypełnienie ankiety beneficjenta
 4. Wypełnienie drugiego testu znajomości języka obcego OLS

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+” Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA

  Grupa I Grupa II Grupa III
Kraje wchodzące
w skład grupy
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14,  Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia,  Włochy oraz kraje regionu 13, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Płn.,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
Miesięczna stawka
stypendium SMS
w euro
670 € 670 € 600 

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Ubezpieczenie

Stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

 • Ubezpieczenie zdrowotne - podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ wydawana przez NFZ. Karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w formie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC - obejmujące szkody spowodowane przez uczestnika, przynajmniej w miejscu realizacji studiów;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Studenci Wszechnicy Polskiej zobowiązani są do nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Pracownicy akademiccy oraz administracyjni mają również możliwość uczestniczenia w kursach językowych organizowanych na Uczelni.
 

Do 15 listopada 2023 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023. 

Do 12 kwietnia 2024 r.  trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do BIURA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ drogą mailową lub przesłać skan na adres: 

Koordynator Programu ERASMUS+
Dr Katarzyna Gajewska

kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl

Dokumenty można również złożyć w PKiN, p. VIII,  w pokoju nr 803 A lub 823 w Dziekanacie. 

Lista Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi


Dokumenty do pobrania:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…