Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wyjazdy nauczycieli akademickich (STA)

Mobilność nauczycieli akademickich (STA):

800 000 nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą nabędzie za granicą nowe umiejętności kształcenia i uczenia.

Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy nauczycieli akademickich realizowane są w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1 - Mobilność edukacyjna).

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do szkół wyższych, z którymi ich uczelnie (instytuty) podpisały umowy, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie zagranicznych uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie szkoły wyższe mogą natomiast zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych.

Pracownicy różnych jednostek uczelni mogą wyjeżdżać do instytucji za granicą, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Kadra musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania. Działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu).

Organizacja wysyłająca musi być:

 • instytucją szkolnictwa wyższego posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
 • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
  • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
  • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
  • instytut badawczy;
  • fundacja;
  • szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na każdym poziomie, począwszy od przedszkola, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych);
  • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  • organ zapewniający poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

Uwaga! Zajęcia prowadzone, przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw, muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu kształcenia goszczącej uczelni. Indywidualny plan pracy nauczyciela lub szkolenia pracownika uczelni musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą
i przyjmującą.

 • Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie podróży i utrzymania za granicą;
 • Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz od kraju docelowego;
 • Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej.
Przygotowanie do wyjazdu dla nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ krok po kroku:
Przed wyjazdem:
1) Złożenie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy wyjazd nauczyciela akademickiego (STA)
2) Uzyskanie zaproszenia na przyjazd z uczelni przyjmującej z dokładnymi datami pobytu
3) Ustalenie programu nauczania z instytucją przyjmującą oraz podpisanie Staff Agreement for Teaching
Staff mobility agreement for teaching_STA
4) Podpisanie umowy finansowej
5) Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW
Podczas pobytu:
1) Zrealizowanie 8 godzin wykładów na uczelni przyjmującej
Po zakończeniu pobytu:
1) Uzyskanie potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay) od uczelni przyjmującej
Confirmation of stay_STA
2) Wypełnienie ankiety beneficjenta
3) Sprawozdanie z wyjazdu na uczelni przyjmującej
Sprawozdanie z wyjazdu nauczyciela akademickiego Erasmus+ (STA)
Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw):

STAWKI STYPENDIÓW DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w EUR przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w EUR przy wyjazdach
przekraczających 14 dni*
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 126
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 112
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Płn., Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, 140 98

*Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15 dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

Kalkulator odległości

Do 15 listopada  trwa rekrutacja na wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich (STA) w danym roku akademickim. Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów, w pokoju 803A lub 823.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi


Dokumenty do pobrania:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…