Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Wyjazd pracowników administracyjnych (STT)

Mobilność pracowników w celu doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i wzięcia udziału w ustalonym szkoleniu (STT):

Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy pracowników realizowane są w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1 - Mobilność edukacyjna).

Pracownicy różnych jednostek uczelni mogą wyjeżdżać do instytucji za granicą, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach z elementami szkolenia, wizyty typu work shadowing itp.). Organizacja wysyłająca musi być instytucją szkolnictwa wyższego, posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Każda organizacja uczestnicząca musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie.

Organizacją przyjmującą musi być:

 • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
 • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
  • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne)
  • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym
  • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe
  • stowarzyszenia rzemieślnicze, zawodowe i związki zawodowe
  • instytuty badawcze
  • fundacje
  • szkoła / instytut / centrum edukacyjne (na każdym poziomie, począwszy od przedszkola, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych)
  • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa
  • organ zapewniający poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

Uwaga! Indywidualny plan szkolenia pracownika uczelni musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

 • Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie podróży i utrzymania za granicą;
 • Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego;
 • Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej.
Przygotowanie do wyjazdu na szkolenie w ramach programu Erasmus+ krok po kroku:
Przed wyjazdem:
1) Złożenie formularza zgłoszeniowego
2) Uzyskanie zaproszenia na przyjazd z uczelni przyjmującej
z dokładnymi datami pobytu
3) Ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą
oraz podpisanie Staff Agreement for Training
4) Podpisanie umowy finansowej
5) Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW
Po zakończeniu pobytu:
1) Uzyskanie potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay)
od uczelni przyjmującej
2) Wypełnienie ankiety beneficjenta

Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celach szkoleniowych:
 

STAWKI STYPENDIÓW DLA PRACOWNIKÓW

*Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15 dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

Kalkulator odległości

Pracownicy akademiccy oraz administracyjni mają możliwość uczestniczenia w kursach językowych organizowanych na Uczelni.

Do 31 października trwa rekrutacja na wyjazdy pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ w celach szkoleniowych (STT) w danym roku akademickim. Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów, w pokoju 803A lub 823.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi


Dokumenty do pobrania:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej w…
Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci Zbliża się dwudziesta rocznica…