Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

O programie

ERASMUS+ to unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu.

Program Erasmus+ zastąpił od 1 stycznia 2014 r. dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Obrazek

Program realizowany będzie od 2014 do 2020 r. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Struktura programu została uproszczona, w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych);
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami scentralizowanymi, zarządzanymi przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Dzięki ulepszeniu struktury nowego programu, a także znacznemu zwiększeniu jego budżetu, UE będzie mogła stworzyć o wiele więcej możliwości podnoszenia kwalifikacji. Priorytetowe założenia Programu Erasmus+ nie różnią się zasadniczo od zakończonego właśnie programu LLP Erasmus.

Program Erasmus+ będzie wspierał m. in.:

 • studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą;
 • szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych;
 • rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • naukę języków obcych;
 • strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności;
 • przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie;
 • wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie;
 • właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń czy zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw między uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Budżet programu Erasmus+, zaplanowanego na siedem lat wynosi 14,7 mld EUR, co stanowi 40% wzrostu w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony osób – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

 • Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE (w tym nadal Wielka Brytania zgodnie z umową), Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja;
 • Partner countries – kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkanów Zachodnich oraz Rosja;
 • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Szczegółowa lista krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ w linku poniżej:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_pl

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+.
Natomiast centrum informacji i źródłem dokumentacji multimedialnej o programie Erasmus+, zawierającej publikacje, prezentacje i filmy jest Mediateka.

Do pobrania:


O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…