Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Finanse i rachunkowość

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Rachunkowość i audyt finansowy, Finanse i rachunkowość bez specjalności (student wybiera jeden z trzech przedmiotów realizowanych na wyżej wymienionych specjalnościach, możliwość ta istnieje tylko na I stopniu)

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość we Wszechnicy Polskiej w Warszawie przygotowują do wykonywania szeroko rozumianego zawodu finansisty. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków, analizy podstawowych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wyraźny nacisk położony jest na edukację w zakresie finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym, co pozwala odnaleźć się na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej, oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych, przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej, księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych, poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji, najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności, identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, wyboru strategii podatkowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ten kierunek pozwala na najwyższym poziomie zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie:

  • zarządzania finansami,
  • poznania kluczowych obszarów biznesowych wpływających bezpośrednio na wynik finansowy,
  • pozyskania umiejętności poszukiwania źródeł oszczędności w przedsiębiorstwie i budowaniu wartości firmy.

Studia we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to gwarancja:

  • pewnej przyszłości zawodowej,
  • wiedzy i doświadczenia zdobytego na wykładach i ćwiczeniach popartego realnymi przykładami,
  • poznania technik i narzędzi umożliwiających wdrożenie rozwiązań w firmie,
  • zajęć prowadzonych przez wykładowców z bogatym dorobkiem naukowym i praktycznym doświadczeniem.

Perspektywy zawodowe: instytucje lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z rachunkowością finansową i menedżerską, doradztwo podatkowe i prawne, banki centralne, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, domy maklerskie, administracja publiczna, firmy użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa produkcyjne – w działach nadzoru, kontroli i audytu, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, makler giełdowy, doradca finansowy.

Specjalności dostępne na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…